चोर :)

सकाळचे सहा वाजले होते. पहाटेचा मंद वारा वहात होता. लहानगी उर्वी गाढ झोपली होती. उर्वीची आई सकाळ सकाळीच मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर गेली होती. उर्वी आज झोपेतून रडतच उठली. आई घरी नव्हती. मग उर्वीच्या बाबाने पिल्लूला जवळ घेतलं, उगी उगी केलं आणि विचारलं, “काय झालं बेटा? घाबरली आहेस का तू. का रडते आहेस बाळा” मग तीन सांगितलं की तिला एक स्वप्न पडलं. त्यामुळे ती रडत रडत उठली.

थोड्या वेळाने आई आली. सुटीच्या दिवशी सात-साडेसातला उठणारी उर्वी आज इतक्या लवकर उठल्याचं पाहून आईन तिला विचारलं, “काय आज एवढ्या लवकर कसं काय बरं उठलं माझं बाळ”
उर्वी: आई, मला ना एक स्वप्न पडलं म्हणून मी रडत उठले.
आई: हो का. कसलं स्वप्न पडलं?
उर्वी: स्वप्नात ना एक चोर आला होता.
आई: बापरे. मग काय झालं पुढे?
उर्वी: थांब मी तुला सगळं पहिल्यापासून सांगते.
आई: बर सांग.
उर्वी: आपण दोघी ना बेडवर पडलो होतो आणि आपल्याकडे पाहुणे आले होते. त्यांच सामान होतं सोफ्यावरं. तेवढ्यात सोफ्याच्या मागून एक चोर आला.
आई: अरे बापरे. मग?
उर्वी: आणि तो आपला ग्लू घेऊन पळून गेला 🙂
आई: (हसू आवरत) हो का? पकडू हां आपण त्या चोराला. आणि आपला ग्लू परत मिळवू 🙂

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s